SRW Hotnews


Newtype Magazine (November)
October 10, 2010, 6:01 pm
Filed under: Gundam, Magazine, NewtypeFull scan Gundam Ace November 2010
October 10, 2010, 2:31 pm
Filed under: Gundam, Gundam ACE, Magazine

Edited: add part 2

Gundam Ace November 2010

http://www.mediafire.com/?17ykimgosc2abef (Part 1)

http://www.mediafire.com/?7nx22psppf60abd (Part 2)